Detoks - oczyszczanie z toksyn


Detoks - oczyszczanie z toksyn

 

 

 Detoksykacja organizmu ( usunięcie z niego różnych szkodliwych toksyn ) jest koniecznym warunkiem utrzymania dobrego stanu zdrowia.

Przeciętny człowiek nawet nie przypuszcza jak jego organizm jest obciążony różnymi trującymi związkami chemicznymi, które dostarczane z wodą, powietrzem i pożywieniem stanowią bardzo poważne zagrożenia dla jego zdrowia.

 

Przed kilku laty dwaj amerykańscy naukowcy - chemicy, odkryli zjawisko zamykania i otwierania się błon komórek organizmów żywych na podstawie którego, skonstruowano urządzenie elektroniczne, stymulujące ten proces ułatwiający i przyspieszający oczyszczanie ciała człowieka.

 

Urządzenie pozwala na ustawienie mocy detoksykacji, która jest właściwa i uzależniona od intensywności wykonywanych sesji, wieku osoby poddającej się terapii, jak również przebytych dotychczas chorób.

 

Proces Ion Cleanse jest niesamowitym sposobem detoksykującym cały organizm, przez kąpiel stóp w ciepłej, lekko osolonej wodzie z wykorzystaniem praw fizyki przepływu jonów ujemnych i dodatnich, zwanych również jako elektroliza.

 

Podstawowym elementem systemu jest urządzenie generatora wraz z jonizatorem, który włożony do wody tworzy jony.

Przyłączone do zasilania, kontroluje przepływ tych jonów poprzez

element zwany jonizatorem i reguluje tryb zabiegu oczyszczania jonowego.

 

 

 

 

 

 

Tel. 48 506 689 611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Detoksykacja "
" Oczyszczanie z toksyn "